January 25, 2022

Abazokwamukelwa abafuna ukubhalisa ngqo emanyuvesi

MHLENGI SHANGASE

IZIKHUNGO zemfundo ephakeme KwaZulu-Natal zinxuse abafuna izikhala zokufunda nabazobhalisa ukuthi basebenzise uhlelo lwe-internet ukwenza lokhu ngoba abamukelekile abazotheleka ngqo kulezi zikhugo bezofuna izikhala.

Amanyuvesi okubalwa i-UKZN, Mangosuthu University of Technology, University of Zululand neDurban Univesity of Technology, athi konke kuzokwenziwa nge-internet.

UMnuz Bheki Hlophe waseMUT, uthe ababamukeli abazozi…

Trending News