October 12, 2021

Uhehe inqwaba umcimbi weGTI 8 on Tour

NGESIKHATHI ngiqala ukubona kuvezwa iVW Golf 8 GTI ngonyaka odlule ngibe nokungabaza ukuthi yimoto engizoyithanda kodwa amathe abuyele kasifuba sengifika eduze kwayo.

AbakwaVW banochungechunge lokwethula le moto ezifundazweni ezahlukene eNingizimu Afrika emjikelezweni obizwa ngeGTI 8 on Tour. Ngifinyelele kuyona ngesikhathi ikhonjiswa eCornubia Mall ngoMgqibelo.

Ngize ngathola nethuba lokungena kuyona ngihambe ngayo ngafike ngabhema nga…

Lifestyle News