September 15, 2021

Kusungulwe i-app yokupha abetha uphethroli imali

ABAKWA-ENGEN sebesungule i-app ezosiza amakhasimende ukuthi akwazi ukupha abasebenzi bakhona imali uma bebonga ngokusizwa kahle uma bezokwetha uphethroli noma bethenga khona.

Ngokubambisana neTelkom Financial Services, i-Engen isungule i-1app (Tip an Attendant) ukwenza umsebenzi ube lula uma ungenayo imali ephaketheni yokupha okusize kahle.

Abetha uphethroli nabashaya izisefo kwa-Engen bazobhalisa kwiTelkom Pay Wallet besebenzisa izinkundla …

Lifestyle News