May 03, 2021

Kuyingozi ukushayela eNingizimu Afrika: Ucwaningo

UCWANINGO lwakamuva lweZutobi Drivers Ed luveza ukuthi iNingizimu Afrika iyizwe eliyingozi kunawo wonke ukushayela kulo.

Ucwaningo luncike ezintweni ezahlukene njengesibalo sabafa emgwaqeni, ijubane elikhulu elisemthethweni nesibalo sabafasa amabhande.

IRSP ithe yize kuyinto eyaziwayo ukuthi isibalo sabafa emgwaqeni eNingizimu Afrika siphezulu kodwa imiphumela yocwaningo iyakhathaza.

“Yize isibalo sithi bangu-25.9 abantu kwabangu-100 000 abafa ezingozini zomgwaqo kodwa ukuthi kuthiwe siyizwe eliyingozi ukushayela kulo kumele izwe lisebenzele ukukushintsha lokho. Emiphumeleni yocwaningo iNingizimu Afrika ayibanga nesibalo esiphezulu sabafele emgwaqeni. Isizathu somphumela wezwe yingoba sinesibalo sesibili ngobukhulu sabafa emgwaqeni kubantu abangu-100 000 futhi isibalo esikhulu sezingozi sihlanganisa utshwala.”

Imithetho yaseNingizimu Afrika iyafana neyamazwe okuthiwa kuphephile ukushayela kuwo.

“Ijubane elikhulu liyafana namazwe amahlanu aphephile futhi nesikalo sikatshwala egazini sikhulu noma siyalingana nala mazwe.”

Kuthiwa umehluko omkhulu usekufaseni amabhande.

“Emazweni aphephile u-95% wabagibeli abahleli ngaphambili bayawafasa amabhande kanti eNingizimu Afrika bayingcosana kakhulu. Yize nesikali sotshwala egazini sifana nasemazweni amaningi kodwa isibalo sezingozi ezibandakanye abashayeli abaphuzile siphezulu nokukhombisa ukungahlonishwa kwemithetho eNingizimu Afrika.”

“Lolu cwaningo kumele kugqugquzele abashayeli ukuthi bashintshe indlela abenza ngayo.”

Celebrity Headlines