October 21, 2021

Uyaziqhenya ngobuyena uDJ ogxekwa ngamathanga

AKAKUGQIZI qakala okushiwo ngaye ezinkundleni zokuxhumana uDJ ophenduke inhlekisa egxekwa ngendlela agqoka ngaye, bethi akumfanele ukufaka izikhindi ngoba unezibhuklabhukla zamathanga.

UDJ Lamiez Holworthy uthe yize egxekwa ngendlela agqoka ngayo ngabathi unamathanga amakhulu, bemugxeka nangezitayela azenza ekhanda kodwa uthi okubalulekile nokumele abantu bagxile kukho wumsebenzi wakhe. Kukho konke osekwenziekile nabakuphendule ihlaya okukhona k…

Entertainment News