January 26, 2022

Ufuna ukusiza intsha enekhono lokucula

UFUNA ukusiza intsha edinga ukungena emculweni uLimo Mbhele onestudiyo, sokuqopha esiseManzimtoti, iRockstar Record.

ULimo osekhiqize abaculi okukhona kubo uSpiceboi noKing N, uthe ukusebenza nentsha yikona okumenze wabona ukuthi liningi ithalente elingavumbululwa kuyona.

Ekhuluma neSolezwe uLimo, uveze ukuthi iphupho lakhe elokusiza intsha eqhamuka kuzona zonke izindawo uma nje izinikele futhi izozikhandla.

“Ngifuna intsha ethanda umculo no…

Entertainment News